SISSONNE    GYERMEKTORNA STÚDIÓ ÉS MOZGÁSKÉPZŐ MŰHELY
Rólunk
Tevékenységeink
A létesítmény
Galéria
Beiratkozás
Hírek
Elérhetőség
Hírek
Weöres óvoda új nyilatkozat
Működési szabályzat

Tevékenységeink

A tornastúdióban nem élsportolók képzése folyik, az oktatás célja a mozgás megszerettetése, a sportmozgások alapjainak lerakása, minden növendék számára az önmagához mért harmónikus testképzés és fizikális fejlesztés.

A műhelynek nem célja rivalizáltatás és versenyeztetés. A képzési anyag és az oktatás módszertana a stúdió szakmai vezetőjének önállóan kidolgozott egyéni szellemi terméke.


  Főbb képzési területek:

• Erő, állóképesség és gyorsaság fejlesztése »

 
   
Ez a három alapképesség határozza meg alapvetően egy kisgyermek fizikumát, melyek fejlesztését nem lehet elég korán kezdeni. Mivel ebben a korban még rendkívül játékosak és mozgékonyak a gyermekek, nem okoz számukra különösebb gondot a saját testsúlyukkal végzett hely és helyzet- változtatás.

S mert fáradhatatlanok, sok játékkal, észrevétlenül, ám tudatosan felépített és irányított módon formálódnak.

• Izületi lazaság és hajlékonyság fejlesztése »

 
   
Tudjuk azt, hogy egy kisgyermek tág mozgáshatárokkal születik, ám 3 éves korára már igen sokat veszít e fontos képességéből, ha nem trenírozzuk folyamatosan az izületi lazaságát.

Mutatós szép mozdulatokat csak egészségesen tág izületekkel tudunk elérni.
 

• Mozgáskoordináció és egyensúlyérzék fejlesztése »

 
   
A mozgáskoordináció összerendezettséget jelent, melynek birtokában a kisgyermek tudatosan képes a testét mozgásba hozni, ura lesz testrészeinek.

Ennek kialakításában óriási szerepe van a "tanult" mozgásnak.


 

• Talajgyakorlati elemek oktatása »

 
   
- gurulások (bukfencek és azok variációi)

- átfordulások (fejen- és kézenátfordulások, cigánykerekek, rundelek és bógnik, illetve ezek változatai, összekötései)

- statikus, tartásos elemek (mérleg-, fejen-, tarkón- és kézállások)

- lazasági elemek (hídak, spárgák)
 

• Labdás ügyesség fejlesztése »

 
   
- a labda fogása

- gurítások, elfogások különböző testhelyzetekben

- átadások és elkapások kézzel és lábbal is

- labdás játékok (kidobók, célbadobók, pontszerzők, stb.)
 

• Futó és ugrómozgások alapjainak lerakása »

 
   
Általában minden szülő úgy gondolja, hogy gyermeke 2 éves korára járni, futni, ugrani már tud, azonban ennek az alapvető képességnek a helyes elsajátítása igen sok iskolázást és technika csiszolást követel meg.

- futóiskolai gyakorlatok
- szökdelések akadályokon át
- futó- és fogójátékok
 

• Klasszikus- és jazzbalett, ritmikus gimnasztika, valamint a modern tánc alapelemeinek oktatása »

 
   
- a táncművészeti alaphelyzetek oktatása

- a törzs, kar és láb alappozícióinak tanítása

- rövid koreográfiák elsajátítása


 

• Korrekciós tartásjavítás »

 
   
A szakorvosi ellátásra ugyan még nem szoruló kisgyermekek között is igen nagy számban található meg például hanyag törzstartás, enyhe lúdtalpasság, esetleg esztétikailag kifogásolható lábfejtartás, stb.

Ezeket a problémákat általában a rossz beidegződés, a tudatosan nem tanított tartástechnika okozza.

Ezért is kezdődik az oktatás azoknak az izmoknak a fejlesztésével, melyeknek gyengesége különböző deformitások melegágya lehet.


 

• Zenei hallás és ritmika fejlesztése »

 
   
Az első foglalkozásoktól kezdve szoros kapcsolat van a zene és a testképző mozdulatok között.

A mozgásképzés mellett tehát nem mellékesen fejlődik a gyermekek ritmikája, zenei hallása és muzikalitása is.


 

• Esztétikára való nevelés és illemtan »

 
   
A "szép", a "jó", az "igaz" egymást kölcsönösen átható és kiegészítő fogalmak az esztétikában. A rend, a szabályosság, az arányosság és a szépérzék mind a gyermek gondos nevelésének elengedhetetlen része. Világhírű művészek, tudósok, géniuszok hangoztatják, hogy az esztétikai törvények egyben erkölcsi törvények is.
A tornastúdióban a gyermekek mindemellett társaikkal és a felnőttekkel szemben alkalmazandó viselkedéskultúrát, önfegyelmet és rendezettséget, valamint a munkavégzés iránti alázatot is elsajátítják.
 

• Mozgáskoreográfiák elsajátítása »

 
   
A tornastúdió növendékei minden év májusában nagyszabású gálaestet adnak szüleik, hozzátartozóik és az érdeklődők számára.
A műsorra minden csoport saját mozgáskoreográfiát tanul be, kéziszerek sokaságának felhasználásával.
Bár a gálaműsor célja nem a szigorú megmérettetés, de lehetőség és feladat a gyermekeknek, hiszen megtanulnak szerepelni és általasikerélményhez is juthatnak.


 
 
 
Copyright © Sissonne 2012. Minden jog fenntartva. www.ysolutions.hu